11 June 2008

in an absolut world в снимки

от dee dee :>

хмм... няма да мога да дефнирам the absolut world в думи, затова порових из една папка със събрани снимки
No comments: