26 March 2013

Бродерии

Чудните бродерии от книгата на мама Панда, качвам тук. Не можах да намеря името на авторката на албума. Ще следва обновяване.

22 March 2013

Изворче

За да спазя съвсем режима, тези дни ще търся изворна вода. Това би трябвало да е мястото. На около час пеша е.

21 March 2013

10

Даниел замина на Випасана за 10 дена, аз използвам момента да направя един житен режим.

Това е снимка на багажа му.
Колко е иронично - за да намерим себе си трябва толкова много да помъкнем и да изминем понякога огромни разстояния.