21 March 2013

10

Даниел замина на Випасана за 10 дена, аз използвам момента да направя един житен режим.

Това е снимка на багажа му.
Колко е иронично - за да намерим себе си трябва толкова много да помъкнем и да изминем понякога огромни разстояния.

No comments: