22 March 2013

Изворче

За да спазя съвсем режима, тези дни ще търся изворна вода. Това би трябвало да е мястото. На около час пеша е.

No comments: