14 January 2009

Алиса— Би ли ми казал кой път да хвана оттук?
— Зависи накъде отиваш — отвърна Котака.
— Все едно накъде… — каза Алиса.
— Тогаз е все едно кой път ще вземеш — рече Котака.
— …само да стигна някъде. — добави Алиса, за да поясни.
— О, сигурно ще стигнеш — рече Котака, — но трябва да вървиш доста дълго…


тук

2 comments:

trakatumka said...

Любима =) Че се и присетих скоро заради една картинка на любимия котарак =)Найс, найс=)

piece-of-plastic said...

Прекрасна е книжката! Една от най-любимите ми!