09 February 2009

Ден от февруари

Днес градът е със светлинки, като скъпоценни камъни.
Дори ми се счува звук от музикална кутийка.

No comments: