21 May 2009

За Taxi driver и подредбата на файлове

Travis Bickle: I should get one of those signs that says "One of these days I'm gonna get organezized".
Betsy: You mean organized?
Travis Bickle: Organezized. Organezized. It's a joke. O-R-G-A-N-E-Z-I-Z-E-D...
Betsy: Oh, you mean organezized. Like those little signs they have in offices that says, "Thimk"?

За този момент от "Шофьор на такси" се сещам винаги, когато се уплета в своите файлове. Имам проблем с това. Всичко е на два компютъра и един преносим хард диск, но система няма и на моменти искам да изтрия всичко и да започна от начало.

Така и не мога да разбера обаче шегата на Травис. Сигурно е някакъв американски израз...

No comments: