06 October 2010

Start


Първа лекция за годината - Playful Interfaces I. Повечето от кредитите са взети и сега ще е по-спокойно, надявам се да имам време да се концентрирам върху проектите си. Запознаваме се с новите студенти и доподреждаме стаите в новоремонтирания ни етаж.

No comments: