29 November 2010

Зима

Неотворен пакет
зелен чай.
Приятен зимен ден.


Какей


Превод: Людмила Холодович, и още.

No comments: