01 February 2011

Заведи ме в музея!


Google Art Project - 17 от най-големите галерии и музеи, като Тейт Британ, Мома, Уфици и Райксмузеум - разходка със Street View.
Моите любимци...

No comments: