23 June 2012

РД Мета

Рожден ден на Метенка и повод за разходка из Виена. Reflecting Fashion, Daniel Spoerri - Ein inkompetenter Dialog? преди това, а после на малката тераска с гледка към парка и малко шадраванче, което сладко ромоли в летната вечер.

No comments: