24 July 2012

Linz goes Ried

През няколко месеца пътуваме до Риед за съвместни тренировки с момчетата от местното дожо. От страната на Линц аз, Кати и Карен с нейната джипка, 160 км общо от отиване и връщане + 40 от Линц до Хагенберг oт през деня. *** път да види :)

No comments: