31 July 2013

Wilaya de Béjaïa

Още около две седмици и сме там. В селце, в което улиците нямат имена. На алжирска сватба.

No comments: