03 September 2013

АлжирСлед повече от две седмици в планините сме обратно вкъщи. Има много за разказване.

No comments: