18 March 2010

Кутията


Давид има кутийката на Амели. С него е още от началното училище. Зае ми острилката си за черния молив, с който скицирам идеи.

No comments: