21 March 2010

Vorglühen


Австрийците имат тази дума за "подгряване" преди парти. Vorglühen (форглюен) е няколкото леки питиета за старт на вечерта. Обикновено в домашна обстановка. Днес имахме гости по този случай. Напоследък сме като остров за неспокойни сърца. Оставам си вкъщи. Мъничко спокойствие.

No comments: