03 September 2010

ARS

В края на втория ден на изложбата, вече всичко е ок. Проектът проработи и успях поне малко да поспя. Вчера след откриването дадохме две интевюта, професорите пратиха поздравителни мейли за добрия отзвук от посетителите и пресата. Йе, йе, йе! Е, това се казва хубав ден!

No comments: