14 September 2010

Вечерно хайку

Паякът
улавя дребни капки
в мрежата
(под нощна лампа)
Есен.

No comments: