19 December 2010

Софи Кал / Sophie Calle


Take Care of Yourself - "Получих имейл, с който ми се казваше, че нещата са свършили. Не знаех как да отговоря. Почуствах се така, все едно че не беше писан за мен. Приключваше с думите: грижи се за себе си. Приех тази препоръка толкова буквално, че помолих 102 жени, избрани в зависимост от професията им, да интерпретират написаното. Да го анализират, коментират, изиграят, изпеят, пресушат, разберат и отговорят вместо мен. Това беше моят начин да се погрижа за себе си".

Една от най-известните работи на френската художничка. Хубава статия тук.

Част от проучването и подготовката ми за дипломната работа.

No comments: