16 October 2011

Back to basics


Събуждане в горите над Бачковски манастир. Едно от местенцата, които наскоро видях за първи път. Отново не успях обаче да видя и прегърна всички, които исках...

No comments: