23 October 2011

Зимни приказки

Темата на временната изложба в Kunsthistorisches Museum във Виена (От Брюгел до Бойс). Мета ме придружи да я видим.


Carl Moll

Ударен уикенд, вчера цят ден на ТЕД х Виена, а днес Дворецът Лихтенщайн с Брюгел, Рубенс и неочакван концерт в една от бароковите зали. След това Мумок с подбрани творби от колекцията им или "Музей на желанията", после KHM. Накрая Кунстхалле и "Суета" - класиците на модната фотография.

No comments: