25 December 2011

Коледна разходкас Фони.
Снежецът е само в далечината по върховете на Алпите.

No comments: