27 April 2015

Непал

Само преди броени дни седяхме на върха на този храм, хапвайки банани и наблюдавахме жените, които продаваха цветя, поклонниците, туристите, ятата гълъби, както и площада с всички красиви сгради наоколо... (виж преди и след)

Чуството сега е леко подобно на това да седиш пред огромната стена на снежната планината: ние сме само мравчици, безсилни пред природата...

No comments: