21 January 2010

Party


След малко сме там - парти по случай рождения ден на един от водещите ни професори, нанасянето в новата сграда и за добре дошла на новата координаторка на специалостта.

No comments: