09 January 2010

Talks

Има няколко лекции, които винаги си стува да се изгледат, когато облаците започват да се сгъстяват, както и по всяко друго време:
И няколко други, които са ми много любими:
И накрая с най-голямо удоволствие споделям документа с линкове, които събрахме с Ана по темата TALK за един от предметите ни (всеки линк си струва вниманието).

No comments: