28 January 2010

While


Още нямам ключ за стаята, в която работим. Докато дойдат другите съм в кухнята.

No comments: