03 April 2010

На връщане


Пътуването.
Има вкус.
На южна гара. Изгрев. Кафе от автомат.
Stay, don't run away по местното радио.
Недоспиване. Платнена торбичка
със стърчащ козунак. И мъгла по полето.

No comments: