06 April 2010

...

Далеч от столицата
в хан, обсипан в цвят от праскови.
Дъждовен ден.

Бусон

No comments: