21 April 2010

Gabriel Orozco

Бях го запомнила покрай работата му 'la DS', 1993. Скоро започва негова изложба в Базел. Това обаче нямаше как да не го споделя:

No comments: