03 June 2010

Alte Brot Stube


Малката пекарна в квартала, където се намираше департамента ни, преди да се преместим. Пекарна за стар хляб. Предлагат закуски, които са останали от предишния ден на половин цена. Което означаваше, че целия клас се изреждаше там сутрин и всички пристигаха в час с хартиена торбичка с логото на пекарната. Всичко там е доста вкусно. Още не знам имената на закуските на австрийски, но знам че те знаят как да ги приготвят. М-м-м-м...
Днес ходихме да резервираме студио за снимки и минахме да хапнем. А навън пак не спря да вали.

No comments: