12 June 2010

Когато реката се превърне в небе


Музеят Лентос в сряда, къден следобяд.

No comments: