27 April 2011

Пролетни пейзажи


Пейзажите, с които съм заобиколена напоследък. В къщата в малкото селце, празнично, а сега и като временни стопани, докато истинските се приберат. Прехвърчаме с бегачите между околните ферми, а намерихме и време и да тичаме.

No comments: