27 March 2012


Откакто смениха времето, хващам изгрева върху бюрото си към 7.15 ч.

No comments: