03 March 2012

Spigel Iaido

На тренировките по яйдо напоследък дамите са доминиращи като сериозност и организация. Карин и Линда вече имат катана и хакама, а тази събота сутрин се самосъбрахме в една огледална зала, където човек може по-добре да наблюдава себе си и позицията на меча в пространството при изпълнението на катите.


На снимката е почистването на на катаната преди всяка тренировка, един вид пречистване от лоши помисли и натрупвания, за да влезеш чист и празен на тренировката.

И гледката към любимата ми тютюнева фабрика от прозорците на танцовата зала.

No comments: