28 March 2012

This could be love muffins

Въпрос: Kакво е това?
Отговор: Част от тестовете за дипломната ми работа. Рецепта, генерирана от емоции.

No comments: