02 May 2012

1559 м.


Пет души (без да се брои кучето) на първомайски поход до един от върховете над Атерзе.
Качихме се почти вертикално, сега коленете ми са рачешко червени. Накрая се потопихме в леденостуденото езеро и закъсняхме за Бад Ишл и най-добрия ябълков щрудел, предлаган от най-старата сладкарница в Австрия.
No comments: