29 May 2012

Kакино тане

Даичи получил колет от Япония от майка си с малко ядки. Не можа да повярва, че знам името им на японски. А Акико ми обясни какво точно означава: "семки на райска ябълка".

No comments: