17 May 2012

На другия ден

Ден след защитата на дипломната - разходка сама покрай Дунав. Поглъщам гладно свеж въздух.No comments: