21 May 2013

2023m


На Kleiner Pyrgas. Времето се смили над нас, в началото валеше. По средата на прехода седнахме за почивка в една малка хижа. Тукашната алтернатива на нашата боб чорба е Frittatensuppe, бистра зеленчукова супа с нарязани тънки парченца палачинки.

No comments: