29 May 2013

Ащанга йога

Учителката на Мика от Румъния дойде за този уикенд за двудневен уъркшоп по Ащанга йога.
Добре се поразтегнахме. Следващите два дена едва ходех от мускулна треска.

Сега сформираме малка "самопрактикуваща" група, така че петък и понеделник вечер ще гледам да съм там.

No comments: