15 May 2013

Balkony Garden Report

Патладжанът цъфна в лилавко, едно малко доматче се появи, ягодите почти са готови.

No comments: