02 February 2010

Red wins


След топъл шоколад в кухнята на FutureLab играхме тази игра на фасадата на Арс Електроника, за съжаление моя отбор загуби 8 от 8 игри! Всички заминават за някъде...

No comments: