21 May 2010

Петък


Втора седмица дъдж и студ. Тази вечер Боми ще готви корейска кухня вкъщи. Десертът ще е от Сини - финландски. Ще дойдат всеки момент с покупките. Очакваме много хора. Минутки на тишинка.

No comments: