27 May 2010

Pre-Open LabТераската на Мирсини и Багер. Моят втори дом. Днес преместихме работното място тук.

No comments: