23 May 2010

Honey Bunny

Имам теория - всички неща, които ти се случват с даден човек, са отражение на неговата душа и на взаимодействието й с твоята. Хрумна ми след разходката следобяд. Снимките, които направих ми напомнят за нежния глас и спокойствието на Марлене, с която попаднахме днес на прекрасни гледки и незнайни места. И играх и мини-голф за пръв път в живота си...

No comments: