07 November 2011

Още есен
Неделно
в ботаническата градина.
Горещ шоколад.

No comments: