28 November 2011

Тих


Тих бъди и издърпай
тръна на съществуването
от твоето сърце.
Открий в тишината
градината от рози на твоята душа.
Той е слънцето, скрито
в този облак от думи.
Бъди неподвижен,
Позволи му цялото небе
в огън да превърне.


Суфизмът и Руми - доста пълна и подробна статия на Владислав Христов в Public Republic.

No comments: