05 September 2012

На Свидня


Тук се научих да плувам и да скачам надолу с главата. Колко много пъти съм преджапвала тази река...

No comments: