04 July 2010

Гледката от новото вкъщи


Мисия "преместване" - успешна! Няколко тегела с колелото насам и натам, и малкото багаж, който притежавам вече е на четвъртия (последен) етаж в стара сграда на симпатична улица, съвсем в центъра на града. Доста по-тихо е, а се чуват и птички.

No comments: