18 July 2010

Lying *


Дъждът навън е прекалено звучен и красив, след дните на горещини и синьо небе. В леглото на Ана, с отворен широко прозорец и врата на терасата, не смея да заспя, за да не изпусна как вали.
*

No comments: